Assessoria

T’ajudem en la gestió del teu esdeveniment mitjançant diagnòstics i estudis de sostenibilitat per identificar i implementar oportunitats de millora.

esque_aseso_cat

Metodologia Loom :

1 . Identificar els diferents vectors que afecten a l’esdeveniment:

  • Ambientals: utilització de recursos , tria de materials, reducció de les emissions al sòl , aigua o aire i conservació de la natura.

  • Socials: estàndards de treball, salut i seguretat , llibertats civils, justícia social, comunitat local , assumptes culturals, accessibilitat, equitat, patrimoni cultural i sensibilitats religioses.

  • Econòmics : retorn de la inversió , economia local, capacitat del mercat, valor pels accionistes, innovació, impacte econòmic directe i indirecte, presència al mercat , acompliment econòmic, risc, comerç just i repartiment de beneficis .

2 . Analitzar els impactes associats a aquests vectors .

3 . Planificar accions per mitigar els impactes negatius i potenciar els impactes positius ( Pla de sostenibilitat ) .

4 . Implementar i seguir les accions acordades .

5 . Mesurar els resultats aconseguits .

6 . Avaluació i comunicació post -esdeveniment .