Beneficis

quadre loom beneficis

  • Augmenta l’efecte WOW de l’esdeveniment: impressiona als participants a través de la sostenibilitat.

  • Millor imatge i millor reputació: augmenta el valor afegit de l’esdeveniment en sí en tenir en compte aspectes socials, ambientals i econòmics .

  • Modernitat: la consciència ambiental i social es troba a l’ordre del dia i no tenir criteris d’aquest tipus respon a empreses obsoletes.

  • Augment de la competitivitat: obre la porta a clients i mercats internacionals on es reconeix la importància de realitzar els esdeveniments de forma sostenible.

  • Estimulació del mercat i cultura local: mitjançant la contractació d’empreses responsables.

  • Reducció dels costos: gràcies a l’optimització en la utilització dels recursos (aigua, energia, materials, etc).

  • Minimització de residus: gestió adequada dels mateixos.

  • Disminució de les emissions: en el cas del CO2, possibilitat de compensar aquestes emissions mitjançant accions com la reforestació.

  • Compromís: la societat aposta per empreses que demostren la seva implicació social i mediambiental mitjançant l’aplicació de polítiques sostenibles.