• loom sustainable

ETV, Verificació de Tecnologies Ambientals

La setmana passada vam assistir al 18è Fòrum Europeu de l’Ecoinnovació, organitzat per la Comissió Europea, el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi ambient i la Generalitat de Catalunya. En aquesta edició, la jornada estava centrada en l’etiquetatge ecològic i els sistemes de gestió i informació ambiental. Mitjançant xerrades sobre experiències concretes i taules rodones d’experts, es va intentar posar en comú la situació actual de les PIMES i com l’etiquetatge i els sistemes de gestió ambiental poden reforçar la seva competitivitat.


detalle de una sala de conferencias, con pantalla de proyección don diapositiva de la ETV. Un hombre y una mujer hablando entre ellos, bandera catalana, roll up del Forum ETV
Congreso ETV, verificación de tecnologías ambientales, Barcelona

Teòricament les ecoetiquetes, sobretot en els productes però també en les empreses, haurien de tenir un paper diferenciador i de qualitat però després de les diferents ponències, les conclusions sobre aquest tema no van ser molt positives. En general, la gran diversitat d’ecoetiquetes, les autodeclaracions de producte i la publicitat enganyosa provoquen en el consumidor una reacció contrària a la desitjada i creen una desconfiança difícil de recuperar. La solució passaria perquè les administracions apostessin per certificacions conjuntes tant en l’àmbit europeu, com a estatal o provincial amb uns requisits clars, exigents i verificats per un organisme públic. D’altra banda seria també tasca de les administracions públiques, la inspecció i control d’aquestes ecoetiquetes sobretot de les no regulades.

En la jornada també vam poder conèixer els millors projectes d’ecoinnovació finançats per la iniciativa del Programa d’Innovació i Competitivitat de la UE i les primeres tecnologies innovadores verificades pel programa de Verificació de Tecnologies Ambientals(ETV, són les seves sigles en anglès).


Sala de conferencias del Congreso ETV, Verificación de Tecnologías Ambientales. Sala con un a pantalla con proyección de diapositiva, varias mesas redondas con gente sentada escuchando y anotando en sus ipads. Gente de pie hablando entre ella.
Programa pilot ETV. Verificacio de Tecnologies Ambientals

El programa pilot ETV és un programa de la Comissió Europea que està obert a totes les tecnologies disponibles del mercat que tinguin un potencial per a la innovació i els beneficis ambientals. Inicialment ETV està actiu en tres àrees tecnològiques:

Tractament de l’aigua (seguiment de la qualitat de l’aigua, tractament d’aigua potable i d’aigües residuals)

Materials, Residus i Recursos (separació i classificació de residus sòlids, reciclatge de materials, productes i substàncies químiques al final de la seva vida i els productes fets a partir de biomassa)

Tecnologies d’energia (fonts d’energia renovables, generació d’energia a partir de residus i tecnologies d’eficiència energètica)

La idea és que les empreses interessades puguin verificar la seva tecnologia amb ETV, la qual cosa els hi donaria una garantia de producte enfront dels compradors. El procés de verificació implica posar-se en contacte amb els organismes verificadors (com el projecte és pilot la llista d’organitzacions verificadores està encara per tancar.)

Esperem que aquesta verificació ETV doni d’un impuls a les tecnologies més innovadores i respectuoses amb el medi ambient.


Enterada a la sala de conferencias. Letrero verde de ETV con información, mesas redondas preparadas con el catering con productos de proximidad. Gente de pié hablando y comiendo.
Congreso ETV Barcelona

4 views0 comments