top of page
  • Writer's pictureloom sustainable

La ISO 14001 es fa més sostenible

Updated: Dec 5, 2019

El que us comentàvem fa un temps...


"Sembla que la norma ISO 14001:2004 sobre Sistemes de Gestió Ambientalen l’Empresa s’ha quedat una mica antiquada enfront de: canvis de les empreses, avanços tecnològics, nous objectius socials, noves tendències de mercat, etc. Aquesta reforma assegurarà que la 14001 és compatible amb altres normes de sistemes de gestió, tals com a ISO 9001.


ilustración sobre una fábrica que se ha vuelto verde y le crecen plantas por la fachada. Le sales hojas por el tejado y la chimenea. Símbolo de la implementación de la ISO 14001
ISO 14001 sistemes de gestió sostenibles

A dia d’avui, s’està treballant en l’esborrany de la nova 14001 i es preveu que estigui llesta a finals 2015, donant un temps de transició d’uns 3 anys, fins al 2018, perquè les empreses certificades en la versió 2004 (més de 285.000 organitzacions de tot el món) puguin dur a terme la seva transició cap als nous requisits i certificar-se en la nova norma.


Els canvis proposats fomenten que les organitzacions orientin les seves operacions i activitats cap a protecció del medi ambient en el seu negoci principal.


Fàbricas en un puerto. Industria cerca del mar que tienen que implementar la ISO 14001
Implementació de l' ISO 14001

Aquesta nova versió la ISO 14001 s’apropa al seu equivalent europeu EMAS III, més exigent en certs punts com les millores en l’acompliment ambiental o requisits legals. Entre les novetats previstes més rellevants es trobes les següents:


- Major integració amb altres Sistemes de Gestió Ambiental, per exemple incorpora principis de la norma ISO 26000 (Guia de Responsabilitat Social) i també incorpora l’Anàlisi del Cicle de Vida dels productes (ISO 14067).

- Es descriurà àmpliament el context de l’organització, per arribar a establir un abast adequat a les activitats de l’organització

- Conèixer millor a les parts interessades i per tant que es pugui donar una major implicació dels grups d’interès.

- Reforç de la necessitat de millores reals en l’acompliment ambiental de l’empresa.

- Major rellevància de l’avaluació del risc associat a amenaces i oportunitats..

- Anàlisi dels impactes ambientals en la cadena de valor, criteris ambientals en les compres a proveïdors i eficiència energètica.

- Major rellevància del compliment legal i altres requisits externs de caràcter voluntari.

- Sembla ser que  la norma no és tan estricta amb la documentació i dóna més llibertat a l’empresa a usar formats diferents als procediments.


una fábrica industrial en funcionamiento que tiene que implementar la ISO 14001. Trabajador con casco de obra protector, habla por teléfono mientras señala a una de la torres de ventilación.

Quan es publiqui la versió definitiva de la ISO 14001:2015 la tornarem a analitzar en profunditat."

9 views0 comments
bottom of page