Consultoria

Demostra la teva implicació amb la sostenibilitat mitjançant l’obtenció d’ecoetiquetes , certificacions o compensant les emissions de CO2.

CONSULTORIA__DEF

  • Obtenció i certificació de distintius oficials: ecoetiquetes com Ecolabel, Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, Segell Zero CO2, Acreditació CO2zero, A Greener Festival Award, Industry Green, Green and Clean Award, etc.

  • Optimització de processos clau per reduir el consum de recursos.

  • Càlcul i compensació d’emissions de CO2: quantificació de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (en unitats de CO2 equivalent) associades a l’esdeveniment, i utilització d’aquesta informació com una eina de màrqueting verd.

  • Implementació i auditoria interna per a l’obtenció del certificat de la ISO 20121.