Assessoria i Consultoria

A continuació us mostrem una mostra de la nostra feina

ISO 20121 

AMEX, Banco Santander

ISO 20121 

Transvulcania

Memòria de Sostenibilitat GRI 

BOBO choses

ISO 9001 

Nexia, Genserma, ...

ISO 14001

Factor energia, SGS,...