Producció d'Esdeveniments

A continuació us mostrem una mostra de la nostra feina

Post Industrial Fashion Show (PIFS)

Producció pròpia

pifs.jpg

Vilamon, Festival de Turisme Responsable

2014-2018

Vilamon

Global Eco Forum

ecounion

gef.jpg

Presentació

producte 

Citysens

Blue Eco Forum

ecounion

bef.jpg