top of page

Serveis LOOM

Fem diagnòstics i estudis de sostenibilitat per identificar i implementar oportunitats de millora.

Implementació i auditoria interna: ISO 20121, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i EMAS.

Gestió de projectes i subvencions (europees, estatals, locals).

Obtenció i certificació de distintius, ecoetiquetes i guardons.

Plans estratègics, optimització de processos clau per reduir el consum de recursos.

Càlcul i compensació d’emissions de CO2.

Plans i Memòries de Sostenibilitat (GRI).

Assesoria
Producció

Comunicació

Tan important és implicar-se en la sostenibilitat com saber comunicar-la. Des de Loom treballem per transmetre aquest missatge de forma clara i eficaç.

Comunicació externa 

Comunicats de premsa.

Social media.

Clipping.

Creació de green eslògan adaptat al client.

Suport especialitzat a les accions comunicatives de l’esdeveniment.

Informe Global Reporting Inciative (GRI).

Comunicació interna 

Formació i cursos en gestió de la sostenibilitat.

Elaboració de material didàctic a mida (guies de bones pràctiques).

Difusió de resultats i projecció de nous objectius de sostenibilitat.

Esdeveniments empresarials.

Presentació de productes.

Congressos i conferències.

Juntes d'accionistes.

Esdeveniments culturals i artístics.

Concerts i festivals musicals.

Esdeveniments de moda i sessions fotogràfiques.

Esdeveniments esportius.

Celebracions privades.

Producció d'esdeveniments

Produïm tot tipus d’esdeveniment sota criteris ambientals, socials i econòmics per augmentar el valor afegit sense perdre qualitat.

Certificats de professionalitat de Gestió ambiental a l’empresa.

Implantació de ISO 14001 i ISO 9001.

Gestió de residus.

Gestió energètica, ISO 50001.

Esdeveniments sostenibles.

Màrqueting sostenible.

Càlcul de la petjada de Carboni.

ODS

Formació

Elaborem la documentació i impartim diferents tallers i cursos a centres educatius, universitats o empreses.
formació
Comunició
bottom of page